Joana Maria

Esborranys d'avui per demà

CIUTADANS AL CARRER PER A EXIGIR EL PARC CENTRAL DE PALMA

Joana | 30 Juny, 2006 23:16 | meneame.net facebook.com google.com

 

Molts ciutadans de Palma han sortit al carrer per a demanar-reivindicar un veritable Parc de les Vies. Eren –o érem- persones de diferents edats, professions i segurament, tendències polítiques. No he vist  cap càrrec del PP, però si alguns antics votants  que es senten decebuts quan recorden  que a les anteriors eleccions Catalina Cirer va prometre un gran parc central per a la Ciutat.

En el carrer de Sant Miquel una coneguda m’ha estirat del braç i m’ha mig renyat per no haver-la avisat. Deia que que havia topat la manifestació de casualitat , però “ jo vaig firmar un paper”. ¿ Quanta gent hi havia a la manifestació?. Més dels 1.000 que deia la Policia Municipal i menys dels 5.000 que deien els organitzadors. La manifestació  ha estat la més nombrosa que s’ha fet mai per un tema ciutadà a Palma. I això és important. Però per a comptar les persones que s’oposen a la construcció d’una carretera quan s’hagin soterrat les vies del tren cal recorre al recull de més de 15.000 signatures amb nom i llinatge.

Hem vist la destrucció del Parc de les Estacions i del Pont del Tren i hem escoltat moltes mentides. S’han tudat molts dobles. S’han decebut moltes il·lusions El mateix Ajuntament del PP ha reconegut els seus despropòsits de fer i desfer sense cap lògica.

 I ara ja és el moment de dir “prou” a moltes coses:  una Ciutat deshumanitzada i dirigida cap el centre sense llocs per passejar . Palma no pot ser una “fatxada” marítima , un centre per a residents rics i la resta un desgavell . ¿ A on se perd la Ciutat?, ¿ a on deixa de ser un lloc humà?. Resulta ,senyors  dirigents i aviat candidats del PP  que “els altres” també volem viure a Ciutat i , com diu el darrer slogan de la Plataforma del Parc de les Vies, “ens ho mereixem”.

Sobre mestres i periodistes : tres llengües, tres professions i cap ètica del Govern

Joana | 18 Juny, 2006 21:56 | meneame.net facebook.com google.com

 

 

 Se poden tenir opinions de tipus molt  general sobre el Govern Balear:

  • Destrucció del territori

  • Manca de respecte per la llengua i la cultura

  • Clientelisme i aprofitament econòmic per a les empreses que els recolzen

 

Però, dit això convé acostar l’objectiu i parlar del dia a dia, Els periodistes i els  professors som ara els dos col·lectius més directament afectats. El Govern te –o tenia- el propòsit de crear un col·legi que aplegàs  periodistes, publicistes i relacions públiques , però la veritable intenció no era fer-nos sentir a tots “comunicadors en general” o una mica de cada cosa. Era -i és- deixar el mon de la comunicació en mans d’empreses “ de tot” i sense cap referent al còdig  deontlògic dels periodistes que bàsicament consisteix en separar informació d’opinió i  entendre que una altra cosa són la publicitat i la propaganda: convertir-nos en gent que no pensa i escriu el que li diuen, sense cap dret a l`etica

El decret de trilingïsme, potser no plantegi molt inconvenients des de el punt de vista legal. Es voluntari i, segons la “conselleria”  devers el 15 per cent dels centres escolars en el proper curs  es trobaran en condicions  de dur-lo a la pràctica mitjançant subvencions o aportacions concretes del mateix Govern. No s’hauria d’anomenar  “de” sinó  “en”  trilingüísme  ja que el seu objectiu és que devers una tercera part de les assignatures s’expliquin en un idioma estranger . I és evident que la major part de professors d’ assignatures relacionades amb la  Història, la Biologia, les Matemàtiques, la Física o la Química ( pens en llicenciats) no tenen prou preparació per a explicar les seves matèries en anglès o xinés.

Són tan douides les excuses que inventa el PP per a subvencionar a qui troba que no se  si val la pena plantejar-lo a la inversa: que tos els llicenciats  que fan de professors s’hagin d’inscriure obligatòriament  a un sol col·legi  en el qual també hi hagi esteticistes, peluquers i decoradors i que la conselleria. d’ Educació  I Cultura  subvencioni pàgines en anglès en els diaris: que no siguin de propaganda, sols  traducció per a fomentar el trilinguisme entre la major part de la població i deixi de banda el anuncis propagandístics a la SER, per si tenen problemes de pressupots

La realitat és que els periodistes no som publicistes i que la major part dels  professors no són  trilingües . Es molt elemental. Fa fins i tot vergonya haver-ho  de recordar

Els “tercios” de la conselleria d’ Educació

Joana | 17 Juny, 2006 01:05 | meneame.net facebook.com google.com

 

No acabo d’entendre com  se podrà dur a la pràctica el "decret de trilingüísme" , aprovat pel Govern Balear. No me surten els comptes  A un comunicat del Govern es diu que la tercera llengua ocuparia entre una tercera i una cinquena part de l’horari escolar  i que:  les dues llengües oficials s'imparteixen amb un horari relativament igual, sempre respectant el projecte lingüístic i l'autonomia pedagògica de cada centre, i seguint criteris d'eficiència i racionalitat en la planificació. El conseller Francesc Fiol  també  ha explicat que el decret no s’oposa  ni a la Llei de Normalització lingüística ni a cap norma anterior. ¿Tampoc al Decret de Mínims segons el qual almenys un cinquanta per cent de l’ensenyament ha de ser en català?. Si és així , puc entendre que la meitat de l’ensenyament hauria de ser en català, però  no me surten els tants per cent  a repartir entre les altres dues llengües - la castellana i l’estrangera-  a no ser que la proporció del castellà hagi de ser de devers un vint o trenta per cent  del total . I no crec que aquest sigui  el proposit  de l’actual conselleria d’ Educació del Govern Balear.

Si a dos cinquanta  per cent hi sumes un trenta, surt un cent trenta per cent i si els dos idiomes oficials han de tenir un quaranta cada un  amb un vint per l’estranger, el Decret de Mínims ja queda fora de circulació. ¿ Es tot una trampa per a restringir el català o no han fet be els comptes?

El nou decret  se  planteja com a voluntari  i  progressiu. El  mateix conseller  ha dit que en el proper curs, el podrien dur a la pràctica devers un  quinze per cent dels centres als quals s’hi podrien destinar “recursos” complementaris” ¿ un eufemisme  per  a dir més diners? .

L’ actor Guillermo Toledo que participa en el festival contra les autopistes d’ Eivissa  ha explicat avui a la SER que li fa ràbia que la dreta ens prengui per beneïts i ens digui que no entenem les coses. Jo sent la mateixa ràbia i no entenc les divisions de la conselleria de Cultura. I amb això no vull dir que no cregui molt important l’ensenyament de l’anglès o l’alemany a les escoles. Potser s’haurien de repassar els plans d’ensenyament en conjunt , però no intentar estirar-los com si fossin de plàstic.

 

IMATGES D’UNA FAMILIA VICTIMA DE LA GUERRA CIVIL

Joana | 14 Juny, 2006 22:42 | meneame.net facebook.com google.com

 

 

Avui m’han deixat unes fotografies que trob molt significatives per al coneixement de la nostra història. Són poc conegudes i  tenc permís per a divulgar-les. Sortiran a diversos treballs que se preparen sobre la II República.

 

Joan i Pellicer i Estades i  Joan  Pellicer i Castell , oncle i nebot, ambdós de Calvià,  foren assessinats l’octubre de 1936 .

 El primer de molt jove va  prendre el forçat camí de l’immigració , necessari i urgent  per a molts calvianers de famílies pobres i va partir cap a França  a on es va casar i va obrir una botiga de queviures. El nebot el va acompanyar i li feia d’ajudant. Repartien fruites per les cases i aprengueren a parlar francès.  Quan ja havien fet una petita fortuna i l’ oncle s’havia divorciat decidiren tornar al poble.

 L’oncle, durant la II República és va involucrar molt directament a diverses associacions cíviques de Calvià . Tenia  gairebé quaranta anys i  feia treballs ocasionals que alguns han relacionat amb el contrabandol. El seu nebot  i quan va esclatar  el “ Movimiento” es trobava de permís , del servei militar  que feia a Menorca . Va decidir que no se volia presentar  a Capitania per a  servir a les tropes del bàndol nacional i tots dos, oncle i nebot, se varen amagar a la muntanya de Na Burguesa amb altres companys : Antoni Alemany i Gabriel Calafell. Foren delatats i un grup de feixistes els va anar a cercar. Mataren a Calafell quan intentava fugir i s’emportaren els altres tres a la presó de Can Mir. Varen ser sotmesos a un judici sense raó ni defensa possible i els mataren en el cementiri de Palma.

Però la trista història familiar no va acabar així.. Mateu Pellicer i Estades, germà d’un i pare de l’altre també va ser assassinat, sense judici, a qualsevol part. La seva família forma part del grup de la memòria històrica que cerca les despulles dels desapareguts. No entenen per quins motius els mataren. Tampoc no saben segur si eren dirigenta o afiliats a algún partit, sindicat o entitat cívica

.

 Tenia 22 anys quan el mataren

Ofendre la llengua i la intel·ligència

Joana | 12 Juny, 2006 23:40 | meneame.net facebook.com google.com

He sentit a la ràdio  que el PP no vol que l’ aprenentatge del català  s’hagi de convertir en obligatori  i que el PSOE no volia modificar el que diu  l’ Estatut en vigor  sobre la nostra llengua. A l’ article 3 , en  castellà  es diu que:

. 1. La llengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial.

2. Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla, y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.

3. Las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las Illes Balears.

També he llegit que el PP ho vol redactar d’ una altra manera “per no haver  d’obligar a ningú a aprendre català” .I aprendre castellà, serà obligatori o tampoc no importa?. Hi ha pendent un decret de trilingüísme.per a una tercera llengua que no sabem si és angles, xinès, alemany, francès. italià o un altre .

 

Si volen dir que l’únic idioma obligatori ha de ser el castellà  i després el català i una tercera llengua  han de ser secundàries i més o menys obligatòries segons l’escola a la que s’acudesqui, que ho fessin directament, que no ens obliguin a haver-ho d’interpretar .Molts ho trobarem una ofensa contra la nostra identitat, però així com ho fan ofenen fins i tot  la intel·ligència de qualsevol persona racional.

 

Algunes associacions i partits polítics diuen que al darrera sols hi ha l’intenció d’anular el pensament i la  llengua catalana. Jo me deman si no és encara molt pitjor. Pensament?. 

La indefensió d' un infant maltractat

Joana | 11 Juny, 2006 00:08 | meneame.net facebook.com google.com

Resulta realment esdgarrifador que des de dimarts a la nit, fins  el diumenge, els Serveis Socials del Consell de Mallorca sols no hagin pogut fer altra comunicat  sense dir altra cosa que sobre el cas de nin maltractat i en coma a Son Dureta més que les avaluacions fetes a la família adoptiva “eren favorables”.

En el primer dia després de l’ ingrés (dimecres) podien haver mantingut una actitud de sorpresa i una voluntat d’investigació, en el segon (dijous)   podrien haver intentat explicar els motius del seu minso seguiment  quan la policia, a partir dels informes metges  ja havia explicat que totes les lesions no se podien haver produït el mateix dia, en el tercer (divendres) podrien haver intentat  explicar per quins motius no varen detectar que els maltractaments  s’havien des dels primers moments de l’adopció ja que se sabia que s’ havia ingressat el nin al 2002  amb un braç romput i la mare ja havia confessat que l’havia empès contra la paret i enterra fins que el va deixar inconscient i en el quart (dissabte) quan els diaris ja havien publicat que segons investigacions de la policia en tres anys va haver de ser atès unes quaranta vegades en els serveis d’urgència d’ una assegurança privada,  aquests Serveis  Socials ( del CIM) s’haurien d’haver dissolt o fus. ¿Ens volen fer creure que només passa el que ells veuen?.

 Se suposa que, quan s’adopta un nen, s’ ha de fer un seguiment  molt  més puntual  que si el fill és biològic. Me deman si no hi poden haver  molts altres casos de maltractaments a infants de Mallorca sobre el que ningú no sap res fins que es converteixen en realment greus. Diuen que una professora ho havia vist , però no ho va denunciar a la conselleria. Tampoc ho varen fer els veïnats. ¿ Les institucions estan preparades per a rebre i atendre denúncies d’aques tipus? Encara no sabem si el nin ha sortit del coma profund ni si les seves lesions seran irreversibles.

FIOL: "IMPOSiBLE EL ALEMAN"

Joana | 06 Juny, 2006 22:48 | meneame.net facebook.com google.com

Al migdia he sentit a la SER que el conseller Fiol deia que si a les aules hi ha més conflictivitat que a altre llocs és per què  “s’ha de suportar “ el pes de la immigració”. “Suportar” no se que vol dir exactament  per a l’ actual conselleria, però puc intuir que és com un pes que els hi fa nosa. La realitat de la presència de molts immigrants a les aules  no se pot respondre amb comentaris d’aquest tipus i  després una utòpica pretensió de que aquí tothom podrà estudiar en tres llengües. Si al cap i a la fi el que volen és una excusa per a subvencionar col·legis privats , és millor que ho diguin directament: El mateix conseller va explicar a un altre  moment  que, segurament, el decret sobre trilingüísme no se podrà generalitzar en el proper curs i sols se podrà fer de manera experimental a alguns centres.

Si en el fons el que volen és poder subvencionar amb més dobles públics als centres que se presenten com a possibles “trilingües” que ho fassin. Que diguin que subvencionen més alguns centres elitistes, ja que troben que són molt necessaris  Hi haurà els centres públics, els concertas i els més concertats encara per mor de l’ experiment trilingüe . Però també s’ ha de respectar el principi del PP sobre “el dret del pares a escollir el centre que volen per als seus fills” sense cap relació amb la proximitat  entre el domicili i el col·legi. ¿ quants valents immigrants amb vivenda per devers Pere Garau  i papers  tramitats pensen que tenen dret a matriculat el seus fills a un centre privat?. A més a més, la majoria són religiosos, però això és una altra història.

      M’ han contat que a les presons mallorquines quan feien cantar himnes feixistes , enlloc de dir “impasible el ademán”, alguns deien “imposible el alemán” . I no vull fer paral·lelismes. Això és un bloc, sense teories polítiques. Sols és una anècdota  en la qual he pensat quan reflexionava sobre el trilingüisme.

LES TRAMPES DEL TRILINGÜÏSME

Joana | 04 Juny, 2006 21:58 | meneame.net facebook.com google.com

 ¿ Quins són els criteris pedagògics del trilingüísme que promet la conselleria d’ Educació?.

Fins ara  s’havia d’ ensenyar almenys un cinquanta per cent en català i la resta en castellà. Ara la conselleria d’ Educació vol introduir una tercera llengua. Tothom hi està d’acord: totes les associacions de pares i de professors.  Els problemes són la proporció i la preparació dels mestres : ¿33% cada llengua? ¿ 40% català i castellà i 20% l’ altra llengua?. ¿50% com a mínim en català i la resta a repartir?. Se poden fer moltes combinacions i cabòries. I també se poden contar moltes pel·lícules que és el que fa la conselleria d’ Educació

Els que s’ oposen en concret  a “aquest” decret fan dos tipus d’argumentacions: que el català no ha d’ anar enrere i que si s’han d’impartir  algunes assignatures en anglès o alemany , el mestre o professor ha de conèixer la llengua.,¿ La conselleria d’ Educació, de veritat  considera que les dues llengües de la Comunitat es troben en igualtat de condicions?, creu exagerat que almenys  la meitat de l’ ensenyament se impartesqui en català ?.

  A més a més  +¿  quins han se de ser els criteris  per a decidir quines assignatures se fan en la tercera llengua?. ¿ No convendria  més preparar  abans els professors, reservar part de la seva jornada per a anar a estudiar anglès, francès o alemany  i després , quan fossin trilingües veure com se introdueix l’ensenyament en tres llengües a les escoles?.  Però això, lògicament suposaria un increment de plantilles

Avui  s’ha presentat la candidatura d’ Antich  a la Comunitat i ha promès que l’ Educació serà una de les seves prioritats, sense concretar molt. Ja ho veurem, però  supós que se devia referir a més centres públics, més mitjans econòmics, més professors. Quantes més coses sapin els joves, millor i quants més les puguin aprendre, encara més.

Ja veig que quan se critiqui la redacció del decret algú dirà que l’oposició no vol que els joves siguin multilingües i no és això. Es que ara el PP vol que ensenyin en anglès els que no el  coneixen abastament i i tampoc els hi ofereixen classes. Mentres tant el porcentaje de català se redueix en teoria per a ser europeus. Més lògica i menys enterbolits missatges difusos és el s’ha de menester. 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb